Testresultater
(helsepersonell)

Vurder EKG opptak

EKG-opptak kan lagres til en pdf-rapport som
kan importeres til journalsystemet

Normaltariffen takst: 129g (Ambulant 24 timers registering av EKG)

ECG247 detekterer og kategoriserer automatisk rytmeforstyrrelser

Rød

 • Ventrikkeltakykardi ≥30 s
 • Pause >5 s
 • Hjertefrekvens < 30/min (≥30 s)
 • Supraventrikulær takykardi ≥30 s

Orange

 • Atrieflimmer ≥30 s
 • Atrieflutter ≥30 s

Gul

 • Ventrikkeltakykardi <30 s
 • Supraventrikulær takykardi <30 s
 • Atrieflimmer <30 s
 • Atrieflutter <30 s
 • Hjertefrekvens >180 /min (≥5 min)

Grønn

 • Ventrikulære ekstrasystoler
 • Supraventrikulære ekstrasystoler
 • Sinusarytmi
 • Hjertefrekvens >180 /min (<5 min)
 • Periodiske opptak
 • Manuelle opptak

Signalforstyrrelser vil kunne medføre feiltolking og feilkategorisering. Alle rytmeforstyrrelser må derfor verifiseres av lege før endelig diagnose og evt. oppstart av behandling.